Search
  • psychaniesiada

Depresja sezonowa

Updated: May 12

Depresja sezonowa, zwana inaczej depresją jesienną lub chorobą afektywną sezonową, to zaburzenie nastroju zbadane i nazwane po raz pierwszy przez Normana E. Rosenthala w 1984 roku [1]. Powodem przeprowadzenia badań było złe i odbiegające od normy samopoczucie naukowca w okresach jesienno – zimowych.

Chociaż objawy choroby występują najczęściej w zimniejszych okresach roku, czasem zdarza się, że jest zupełnie na odwrót i pojawiają się one na wiosnę i w lecie. Nadal nie do końca wiadomo co powoduje depresję sezonową, ale najpopularniejsza i najbardziej logiczna teoria zakłada, iż odpowiedzialny jest za to niedobór światła, którego w zimniejszych miesiącach doświadczamy zdecydowanie mniej. Następstwem tego miałoby być zmniejszenie produkcji serotoniny, która w dużej mierze odpowiada za nasz nastrój. Jednocześnie organizm wytwarza wówczas więcej melatoniny, zwanej hormonem ciemności, która powoduje poczucie senności. To wszystko prowadzi do zaburzenia rytmu dobowego. Potwierdzać tę teorię miałby fakt, iż u osób mieszkających bliżej równika choroba ta występuje znacznie rzadziej. Warto zauważyć, że sam badacz - Norman Rosenthal, mieszkał na północy Stanów Zjednoczonych.

Inna teoria zakłada, iż depresja sezonowa jest w pewien sposób zjawiskiem naturalnym dla gatunku ludzkiego [2]. Zgodnie z nią, w okresie jesienno - zimowym organizm miałby przygotowywać się do lekkiej hibernacji i celowo wywoływać taki stan. Co ciekawe, na depresję sezonową częściej z przyczyn nieznanych, chorują kobiety [2].

Objawy choroby afektywno sezonowej są bardzo zbliżone do klasycznej depresji. Zaliczamy do nich [2,3]: utratę energii, obniżenie nastroju, problemy z apetytem, koncentracją i snem, poczucie beznadziejności, czy nieuzasadnionego niepokoju. Co najważniejsze, mogą się również pojawiać myśli samobójcze, z tego też powodu nie należy bagatelizować depresji sezonowej, gdyż nieleczona może prowadzić do najgorszego.

Wyróżnia się trzy sposoby leczenia depresji sezonowej. Najbardziej rozpowszechnionym jest fototerapia stosowana przez samego Normana E. Rosenthala, polegająca na tym, iż pacjent powinien przez kilka tygodni regularnie być wystawiony na oświetlenie specjalnej lampy, a emitowane przez nią światło pozwala organizmowi na powrót do normalnego trybu. Kolejnymi metodami są farmakoterapia, polegająca na przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych, czy psychoterapia oznaczająca rozmowę ze specjalistą.

W celu zapobiegania depresji sezonowej w okresach jesienno-zimowych warto zadbać o regularną aktywność fizyczną, podtrzymywać kontakty międzyludzkie i korzystać ze świeżego powietrza pomimo niechęci czy złej pogody. Obecnie, szczególnie w okresie pandemii, gdy większość czasu spędzamy w domach zgodnie z zaleceniami maksymalnej izolacji społecznej, niektóre ze wskazanych rad mogą być zacznie trudniejsze do realizacji. Warto jednak dołożyć starań, by znaleźć chwilę na codzienną gimnastykę, krótki spacer, wspólny posiłek i rozmowę z domownikami czy kontakty z przyjaciółmi, nawet jeśli nie są one bezpośrednie.

Depresja sezonowa jest czymś więcej niż zwykłą jesienną chandrą, dlatego jeśli ktoś podejrzewa u siebie jej objawy, należy poszukać pomocy - udać się do psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry.


Źrodła:

[1] Norman E. Rosenthal, Zimowe smutki, Wydawnictwo: W.A.B., 1995.

[2] https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/psychiatria/choroba-afektywna-sezonowa-depresja-sezonowa-sad-przyczyny-objawy-leczenie-aa-NRZu-JFq3-R4Qw.html

[3] https://wylecz.to/uklad-nerwowy-i-psychiatria/depresja-sezonowa-1395658311/


-Szymon Leśniak

163 views0 comments

Recent Posts

See All

Fobia Społeczna

Fobię społeczną definiuje się jako zaburzenie lękowe [1]. Osoba posiadająca fobię społeczną doświadcza w jej wyniku silnego lęku w sytuacjach społecznych, z którymi na ogół większość osób nie ma probl

Problemy innych- jak się zachować?

Jedyną osobą w naszym życiu, której problemów doświadczymy w stu procentach, jesteśmy my sami. Owszem, nasze życie to łączenie się w grupy i wciąż trwająca koegzystencja z innymi organizmami, ale w os