Search
  • psychaniesiada

Problemy innych- jak się zachować?

Updated: May 12

Jedyną osobą w naszym życiu, której problemów doświadczymy w stu procentach, jesteśmy my sami. Owszem, nasze życie to łączenie się w grupy i wciąż trwająca koegzystencja z innymi organizmami, ale w ostateczności, trzeba się bardzo wysilić żeby móc zrozumieć druga osobę. W codziennym, zabieganym życiu, zapominamy, że każdy z nas doświadcza trudności i potrzebuje wyrozumienia. Naprawdę zapominamy.

Utrzymując się w kontekście naszego projektu, zobrazujemy Ci, jak możesz zrozumieć osobę cierpiącą na depresję.

Jeśli masz w swoim otoczeniu osobę, która na nią cierpi, musisz pamiętać, że jest to zaburzenie, z którego bardzo ciężko wyjść, a jest to praktycznie niemożliwie, jeśli osoba próbuje radzić sobie z nim sama. Osoba tkwiąca w tym stanie inaczej postrzega świat. Ten stan można fachowo nazwać Triadą Depresyjną. Co to znaczy?


Triada depresyjna [2] to pojawiające się mimowolnie, niekontrolowane w żaden sposób, negatywne myśli w trzech obszarach życia:

- Samokrytycyzm, czyli negatywny stosunek do samego siebie. Poprzez obwinianie i obrażanie samego siebie, znacznie obniża się poczucie własnej wartości.

- Pesymizm względem świata- ogólnie. Negatywny punkt widzenia w odniesieniu do ludzi oraz wydarzeń powoduje nietrafną ocenę otoczenia.

- Katastrofizacja przyszłości. Oznacza utratę nadziei, że kiedyś będzie lepiej (w przypadku osób cierpiących na depresję jest to przytłaczający lęk, że choroba i stan chorobowy nigdy nie miną).


Stany depresyjne i depresja, podczas których nie odczuwamy satysfakcji z wykonywania nawet najmniejszych czynności może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata [3]. Do tego wszystkiego może jeszcze dojść niezrozumienie ze strony bliskich.

Jako ludzie, normalnym dla nas odruchem jest ocenianie stanu napotkanych osób. Jest to normalne, ale problem zaczyna się wtedy, gdy bez bardziej wnikliwej analizy i dyskusji z osobą potrzebującą, zaczyna się krytyka. Patrząc na relacje między rodzicami a dziećmi bardzo często zobaczyć można sprzeczki, których zaskakująca część ma swoje podłoże w nieporozumieniu. Problem w tym, że rodzic nie zawsze jest chętny wysłuchać o problemach dziecka i vice versa. Bronimy się atakując, rzucamy oskarżenia, bojąc się usłyszeć co druga osoba ma nam do powiedzenia.

Przypomnijmy, że w momencie posiadania depresji człowiek może stać się całkowicie bezradny, a usłyszawszy „weź się w garść”, „przestań się lenić”, „każdy ma jakieś problemy”, spada na taką osobę ogromne poczucie winy [1], które może do końca pokonać osobę. Motywacja musi pochodzić też od wewnątrz i usłyszenie tego typu frazesów nie da korzystnych efektów (tak jak do tej pory wciąż sądzi wiele osób).

Jak więc podejść do osoby z zaburzeniami depresyjnymi?

Spokojnie rozmawiać. Jest to trudne, gdyż trzeba wykazać się jednocześnie wyrozumiałością, cierpliwością i otwartością, ale gdy druga osoba zrozumie, że może odnaleźć w nas pomoc i wsparcie- jest duża szansa, że da sobie pomóc. Chodzi o wzbudzenie zaufania.

Ciężka praca jest też oczywiście po drugiej stronie, ponieważ tutaj w grę wchodzą szczerość i komunikatywność. Nikt nie będzie w stanie nam pomóc, jeśli jedynym wołaniem o pomoc będzie nasze milczenie.


Źródła:

[1]https://euromedis.pl/en/wez-sie-w-garsc-nie-wystarczy-czyli-o-tym-ze-depresja-jest-choroba/

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Triada_depresyjna

[3] http://www.depresja.ipin.edu.pl/o-depresji/


-Natalia Consingy


169 views0 comments

Recent Posts

See All

Fobia Społeczna

Fobię społeczną definiuje się jako zaburzenie lękowe [1]. Osoba posiadająca fobię społeczną doświadcza w jej wyniku silnego lęku w sytuacjach społecznych, z którymi na ogół większość osób nie ma probl

Zdalne nauczanie, a zdrowie psychiczne

Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat. Z początkowo niegroźnej epidemii przerodziła się w światowy koszmar. COVID-19 wymusił zmianę dotychczasowej rutyny i narzucił korzystanie z dodatkowych śro